Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Przesłuchania


Opera Śląska ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

muzyk orkiestry – altówka, kontrabas,
puzon, trąbka i waltornia
.

Termin składania ofert:  02.02.2018, do godz. 11.00
Oferty należy składać w Dziale Kadr Opery Śląskiej,
ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom
lub drogą elektroniczną na adres: kadry@opera-slaska.pl

Szczegóły


Regulamin przesłuchań na stanowisko skrzypce barokowe
w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

 1. Organizatorem przesłuchań jest Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie.
 2. Przesłuchania kandydatów wyłonionych z nadesłanych zgłoszeń odbędą się w dniach 15 lutego 2018 roku od godziny 11.00 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej, ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin.
 3. Przesłuchania są jednoetapowe.
 4. Przesłuchania adresowane są do studentów studiów magisterskich i absolwentów akademii muzycznych biegłych w grze na skrzypcach barokowych.
 5. W zgłoszeniu prosimy o przesłanie CV oraz wykonywanego programu.
 6. Zgłoszenia osoby zainteresowane pracą w Filharmonii Lubelskiej są zobowiązane złożyć osobiście w siedzibie, listownie na adres: ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20 – 029 Lublin lub mailowo na adres k.zielonka@filharmonialubelska.pl
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń kończy się 10 lutego 2018 r.
 8. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przesłuchania do dnia 12 lutego 2018 r.
 9. Cały program należy wykonać na skrzypcach barokowych w stroju a-415 Hz.
 10. Utwory obowiązujące kandydatów podczas przesłuchania na stanowisko skrzypce barokowe:

– smyczek barokowy:

 1. Bassano – Ricercata prima
 2. S. Bach – dwie kontrastujące części jednej z Sonat lub Partit na skrzypce solo
 3. S. Bach – solowa partia skrzypiec z arii Erbarme dich, mein Gott z Pasji wg św. Mateusza

– smyczek klasyczny:

 1. A. Mozart – Symfonia Es-dur nr 39, IV cz. (od początku do znaku repetycji)
 2. v. Beethoven – III Symfonia Es-dur, Scherzo (bez Trio)
 3. Decyzje co do przebiegu przesłuchania i wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany terminu przesłuchań, zawiadamiając o tym fakcie osoby zakwalifikowane, nie później niż 3 dni przed podanym terminem przesłuchań.
 5. Filharmonia Lubelska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań.
 6. Filharmonia Lubelska nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania kandydatów.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko muzyk orkiestrowy
I skrzypce  (tutti)

Przesłuchania odbędą się w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godz. 13:30 w Sali Koncertowej Filharmonii.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym
prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
fk@filharmonia.krakow.pl do dnia 21 lutego 2018 roku (środa).

WYMAGANY PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:

Pierwszy etap:
– W. A. Mozart – Koncert G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 (cz. I z kadencją)
– J. S. Bach – Partita lub Sonata solowa (dwie kontrastujące części) lub fuga lub chaconna

Drugi etap:
– fragmenty orkiestrowe

Szczegółowy program partii orkiestrowych oraz komplet materiałów nutowych zostanie przesłany drogą elektroniczną wszystkim kandydatom, którzy nadeślą zgłoszenia.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail.

Prosimy o załączenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 1997r.. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.).


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka  Chopina w Gdańsku ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego

Trąbka I głos – 1/2 etatu

 

Termin przesłuchania: 16.01.2018 r. (wtorek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka  im. F. Chopina w Gdańsku,  Sala Kameralna Godzina przesłuchania: godz. 11:00

Program przesłuchań:  

I etap:

Utwór z akompaniamentem fortepianu:
J. Haydn Koncert na trąbkę i orkiestrę Es-dur /część I, kadencja Maurice Andre/

wykonane na trąbce B

 II etap:

Literatura orkiestrowa:
G. Mahler  V Symfonia cis-moll /część I/ (fragmenty)
G. Mahler III Symfonia d-moll /posthorn solo/
M. Ravel Koncert fortepianowy G-dur /część I/
R. Strauss Życie bohatera /część I/
I. Strawiński Pietruszka: Taniec baleriny nr 134, Walc nr 140
D. Szostakowicz VIII Symfonia /część I i II/ (fragmenty)

wykonane na trąbce B lub C

Niezbędne wymagania od kandydatów:  doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

Wymagane dokumenty:

 1. a) list motywacyjny oraz cv w jęz. polskim i angielskim;
 2. b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 3. c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);

Termin złożenia dokumentów:  8.01.2018 r.

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary.  Regulamin przesłuchania dostępny na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały  nutowe można  pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne  są również w Biurze Koncertowym PFB   80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji): hr@filharmonia.gda.pl

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka  Chopina w Gdańsku ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego

II skrzypce  –   tutti – (1 etat)

 

Termin przesłuchania: 6.02.2018 r. (wtorek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka  im. F. Chopina w Gdańsku,  Sala Kameralna Godzina przesłuchania: godz. 14:00

Program przesłuchań:  

I etap:

 1. W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją – do wyboru:
 • III Koncert G-dur KV 216
 • ​IV Koncert D-dur KV 218
 • V Koncert A-dur KV 219
 1. Dowolny utwór wirtuozowski

II etap:

Literatura orkiestrowa:

 • A. Mozart – Symfonia D-dur KV 385 „Haffnerowska” (IV część)
 • Mendelssohn – IV Symfonia A-dur „Włoska” (IV część)
 • S Prokofiew – Symfonia D-dur Op. 25 „Symfonia Klasyczna”
 • Brahms – Symfonia e-mol Op. 98
 • Rossini – Uwertura do op. „Wilhelm Tell”

Niezbędne wymagania od kandydatów:  doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

Wymagane dokumenty:

 1. a) list motywacyjny oraz cv w jęz. polskim i angielskim;
 2. b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 3. c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);

Termin złożenia dokumentów:  23.01.2018 r.

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary.  Regulamin przesłuchania dostępny na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały  nutowe można  pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne  są również w Biurze Koncertowym PFB   80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji): hr@filharmonia.gda.pl

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.


Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka  Chopina w Gdańsku ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego

Puzon I głos – 1/2 etatu 

Termin przesłuchania: 5.02.2018 r. (poniedziałek) 

Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka  im. F. Chopina w Gdańsku,  Sala Kameralna Godzina przesłuchania: godz. 14:00

Program przesłuchań:  

I etap:
F. David – Concertino Es major op. 4 cz. I i II

II etap:
M. Ravel – Bolero
W. A. Mozart – Requiem, „Tuba mirum” solo
G. Mahler – III Symfonia, I cz.
R. Strauss – Tako rzecze Zaratustra
C. Saint-Saëns – III Symfonia
G. Rossini – Wilhelm Tell

Puzon altowy:

 1. A. Mozart – Requiem, Kyrie
  R. Schumann – III Symfonia

Niezbędne wymagania od kandydatów:  doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

Wymagane dokumenty:

 1. a) list motywacyjny oraz cv w jęz. polskim i angielskim;
 2. b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 3. c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);

Termin złożenia dokumentów:  22.01.2018 r.

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary.  Regulamin przesłuchania dostępny na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały  nutowe można  pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne  są również w Biurze Koncertowym PFB   80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji): hr@filharmonia.gda.pl

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.


Nabór na stanowisko solisty wokalisty – tenora do Polskiego Chóru Kameralnego – Jana Łukaszewskiego

Miejsce pracy: Gdańsk/Sopot

Wymiar pracy i forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.

Oferty zawierające CV oraz spis dokonań artystycznych prosimy kierować na adres: koncerty@polskichorkameralny.pl

Nabór ma charakter otwarty, nieograniczony czasowo. Szczegółowe informacji o przesłuchaniach zostaną podane kandydatom indywidualnie.


Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza przesłuchania konkursowe do orkiestry symfonicznej na stanowisko KONCERTMISTRZ I SKRZYPCE

Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 24 stycznia 2018r. (środa) o godz. 13.30 w Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach (sala kameralna). Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego. Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Zgłoszenia wraz z CV, uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, z dopiskiem na kopercie „PRZESŁUCHANIA NA KONCERTMISTRZA OS” należy składać pocztowo lub osobiście na adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń: 15 stycznia 2018r.

Szczegółowy program przesłuchań na:
http://www.filharmonia-slaska.eu/index.php inc=14&id_arty=15088801504653


Warszawska Opera Kameralna

ogłosiła przesłuchania na stanowisko muzyka tutti w Zespole Instrumentów Dawnych – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense w sekcjach: skrzypce, altówki, wiolonczele, flety, oboje, klarnety, fagoty oraz rogi.

Więcej szczegółów na http://www.operakameralna.pl/index.php…