Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Przesłuchania


NARODOWE FORUM MUZYKI
ogłasza przesłuchania na stanowisko
ARTYSTY CHÓRU – TENOR

Zachęcamy do udziału w przesłuchaniach do Chóru NFM. Oferujemy pracę na pełen etat w młodym, ambitnym zespole, odnoszącym sukcesy na arenie międzynarodowej.

Zakres zadań:

– Udział w próbach i koncertach, zgodnie z harmonogramem pracy

– Biegłe opanowanie powierzonych partii wokalnych w wyznaczonym terminie

– Wykonywanie powierzonych partii solowych

– Okresowa weryfikacja znajomości wskazanej partii wokalnej

– Okresowa weryfikacja umiejętności wokalnych

Wymagania niezbędne:

– Wysoki poziom umiejętności wokalnych

– Biegłe czytanie nut

– Wykształcenie muzyczne

– Umiejętność pracy w zespole

– Lojalność i zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej

– Dyspozycyjność

– Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu komunikatywnym

Wymagania mile widziane:

– Doświadczenie w pracy w zawodowym zespole wokalnym

– Znajomość literatury chóralnej

– Znajomość organizacji pracy w instytucji kultury

Zainteresowanym osobom oferujemy:

– udział w realizacji prestiżowych projektów artystycznych, niejednokrotnie o międzynarodowej renomie

– udział w współtworzeniu unikalnego miejsca – Narodowego Forum Muzyki

– ambitną, satysfakcjonującą i pełną wyzwań pracę

– niezbędne narzędzia pracy

– stabilne zatrudnienie

Wymagane dokumenty:

I ETAP

  1. przygotowanie nagrania video: utwór dowolny
  2. wypełnienie formularza aplikacyjnegoi przesłanie go w terminie do 21 września 2019

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną poinformowane mailowo do 22 września 2019.

II ETAP

Przesłuchania we Wrocławiu (24 września 2019)

Program przesłuchań:

  1. Barokowa aria koloraturowa
  2. Dowolny utwór w kontrastującym z arią barokową charakterze
  3. Śpiew á vista
  4. J.S. Bach Msza h-moll części: Et in terra pax oraz Cum sancto spiritu (w kwintecie)

Organizator zapewnia akompaniatora na czas przesłuchania. Wybrany repertuar powinien być zgodny z rodzajem głosu, do którego składana jest aplikacja.

Na II etap przesłuchań będą zapraszani wyłącznie kandydaci, którzy: spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.


Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprasza na przesłuchania muzyka – perkusistę.

Oferujemy pracę na pełny etat – funkcjonariusza w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, w Wydziale Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Wymagania dla kandydata:
wykształcenie wyższe – studia I stopnia – perkusja
zaświadczenie o niekaralności
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
odporność na stres
dobra kondycja fizyczna

Proces rekrutacji polega na zweryfikowaniu warsztatu gry na instrumencie podczas przesłuchania oraz pozytywnym zaliczeniu procedury obowiązującej przy przyjęciu do Straży Granicznej zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej.

W sprawie zgłoszeń oraz udzielania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału – I Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej mjr SG Leszkiem Mieczkowskim
tel: 18 415 31 10
kom. 601940616
721961384
e-mail: leszek.mieczkowski@strazgraniczna.pl

Zapraszamy na przesłuchania!


Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprasza na przesłuchania muzyka – flecistę.

Oferujemy pracę na pełny etat – funkcjonariusza w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, w Wydziale Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Wymagania dla kandydata:
wykształcenie wyższe – studia I stopnia – flet poprzeczny
zaświadczenie o niekaralności
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
odporność na stres
dobra kondycja fizyczna

Proces rekrutacji polega na zweryfikowaniu warsztatu gry na instrumencie podczas przesłuchania oraz pozytywnym zaliczeniu procedury obowiązującej przy przyjęciu do Straży Granicznej zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej.

W sprawie zgłoszeń oraz udzielania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału – I Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej mjr SG Leszkiem Mieczkowskim
tel: 18 415 31 10
kom. 601940616
721961384
e-mail: leszek.mieczkowski@strazgraniczna.pl

Zapraszamy na przesłuchania!


Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprasza na przesłuchania muzyka – klarnecistę.

Oferujemy pracę na pełny etat – funkcjonariusza w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, w Wydziale Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Wymagania dla kandydata:
wykształcenie wyższe – studia I stopnia – klarnet
zaświadczenie o niekaralności
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
odporność na stres
dobra kondycja fizyczna

Proces rekrutacji polega na zweryfikowaniu warsztatu gry na instrumencie podczas przesłuchania oraz pozytywnym zaliczeniu procedury obowiązującej przy przyjęciu do Straży Granicznej zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej.

W sprawie zgłoszeń oraz udzielania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału – I Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej mjr SG Leszkiem Mieczkowskim
tel: 18 415 31 10
kom. 601940616
721961384
e-mail: leszek.mieczkowski@strazgraniczna.pl

Zapraszamy na przesłuchania!


Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprasza na przesłuchania muzyka – oboistę.

Oferujemy pracę na pełny etat – funkcjonariusza w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu, w Wydziale Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

Wymagania dla kandydata:
wykształcenie wyższe – studia I stopnia – obój
zaświadczenie o niekaralności
umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność
odporność na stres
dobra kondycja fizyczna

Proces rekrutacji polega na zweryfikowaniu warsztatu gry na instrumencie podczas przesłuchania oraz pozytywnym zaliczeniu procedury obowiązującej przy przyjęciu do Straży Granicznej zgodnie z Ustawą o Straży Granicznej.

W sprawie zgłoszeń oraz udzielania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Naczelnikiem Wydziału – I Kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej mjr SG Leszkiem Mieczkowskim
tel: 18 415 31 10
kom. 601940616
721961384
e-mail: leszek.mieczkowski@strazgraniczna.pl

Zapraszamy na przesłuchania!