Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Przesłuchania


Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

ogłasza przesłuchania do grupy skrzypiec
Program przesłuchań:
• W.A.Mozart – I cz. dowolnego Koncertu z Kadencją
• J.S.Bach – jedna z części Sonaty lub Partity na skrzypce solo
• dowolny utwór romantyczny.

Przewidywany termin przesłuchań: 16.10.2017.
Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym pocztą elektroniczną na adres office@amadeus.pl w terminie do 10.10.2017.
Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.Orkiestra nie zapewnia akompaniatora.


Warszawska Opera Kameralna

ogłosiła przesłuchania na stanowisko muzyka tutti w Zespole Instrumentów Dawnych – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense w sekcjach: skrzypce, altówki, wiolonczele, flety, oboje, klarnety, fagoty oraz rogi.

Więcej szczegółów na http://www.operakameralna.pl/index.php…


Elbląska Orkiestra Kameralna ogłasza przesłuchania na stanowiska:
MUZYK ORKIESTROWY (TUTTI) – I SKRZYPCE

Przesłuchania odbędą się w dniach 29-30 września 2017 roku
w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg.

WYMAGANY PROGRAM:
J.S.Bach – jedna część do wyboru ze zbioru Sonaty i Partity na skrzypce solo
W.A.Mozart – I część z kadencją koncertu skrzypcowego do wyboru:
nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218, nr 5 A-dur KV 219
Wirtuozowski utwór romantyczny / utwór dowolny

Fragmenty orkiestrowe:
W. A. Mozart – Symfonia nr 41 C-dur KV 551 Jowiszowa
J. Haydn – Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu (część ostatnia „Il Terremoto”)
A. Dvořák – Serenada na smyczki E-dur op. 22 (część 2, 3, 5)
P. Czajkowski – Serenada na smyczki C-dur op. 44 (cz. 1 i 2)
B. Bartók – Divertimento
K. Penderecki – Koncert altówkowy

Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego uwzględniającego dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne.
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie EOK osobiście, listownie na adres:
ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@eok.elblag.euw tytule wpisując „Przesłuchania”.

Ostateczny termin składania zgłoszeń: 20 września 2017 r.

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane otrzymają drogą elektroniczną szczegółowy harmonogram przesłuchań.

Elbląska Orkiestra Kameralna nie zapewnia akompaniatora.

Zestaw partii orkiestrowych do pobrania na stronie internetowej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w Biuletynie Informacji Publicznej http://eok.elblag.eu/bip/index.php?id=243


Elbląska Orkiestra Kameralna ogłasza przesłuchania na stanowiska:
MUZYK SOLISTA (I GŁOS) – II SKRZYPCE

Przesłuchania odbędą się w dniach 29-30 września 2017 roku
w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg.

WYMAGANY PROGRAM:
J.S.Bach – jedna część do wyboru ze zbioru Sonaty i Partity na skrzypce solo
W.A.Mozart – I część z kadencją koncertu skrzypcowego do wyboru:
nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218, nr 5 A-dur KV 219
Wirtuozowski utwór romantyczny / utwór dowolny

Fragmenty orkiestrowe:
W. A. Mozart – Symfonia nr 41 C-dur KV 551 Jowiszowa
J. Haydn – Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu (część ostatnia „Il Terremoto”)
A. Dvořák – Serenada na smyczki E-dur op. 22 (część 2, 3, 5)
P. Czajkowski – Serenada na smyczki C-dur op. 44 (cz. 1 i 2)
B. Bartók – Divertimento
K. Penderecki – Koncertaltówkowy

Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest złożenie/przesłanie formularza zgłoszeniowego uwzględniającego dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne.
Pobierz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie EOK osobiście, listownie na adres:
ul. Stary Rynek 25 82-300 Elbląg (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@eok.elblag.euw tytule wpisując „Przesłuchania”.

Ostateczny termin składania zgłoszeń: 20 września 2017 r.

Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o wynikach dokonanej selekcji. Osoby zakwalifikowane otrzymają drogą elektroniczną szczegółowy harmonogram przesłuchań.

Elbląska Orkiestra Kameralna nie zapewnia akompaniatora.

Zestaw partii orkiestrowych do pobrania na stronie internetowej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w Biuletynie Informacji Publicznej http://eok.elblag.eu/bip/index.php?id=243


Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowisko:

KONCERTMISTRZA I SKRZYPIEC

Termin przesłuchań
5 września 2017

Miejsce przesłuchań
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”
ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

· umowę o pracę

· atrakcyjne wynagrodzenie

· pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów

· szerokozakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail:
przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2017 r.

Na czas przesłuchań Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zapewnia akompaniatora.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

szczegóły na www.sinfoniaiuventus.pl


Teatr Wielki w Łodzi zatrudni pianistów – korepetytorów solistów, akompaniatorów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

Terminy przesłuchań zostaną ustalone indywidualnie.
Program przesłuchania:

  • G. Bizet, CARMEN – kwintet
  • S. Moniuszko, HALKA – I akt bez uwertury
    i mazura
  • Utwór dowolny