Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Przesłuchania


Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza przesłuchania konkursowe do orkiestry symfonicznej na stanowisko KONCERTMISTRZ I SKRZYPCE

Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 24 stycznia 2018r. (środa) o godz. 13.30 w Filharmonii Śląskiej przy ul. Sokolskiej 2 w Katowicach (sala kameralna). Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego. Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Zgłoszenia wraz z CV, uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, z dopiskiem na kopercie „PRZESŁUCHANIA NA KONCERTMISTRZA OS” należy składać pocztowo lub osobiście na adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń: 15 stycznia 2018r.

Szczegółowy program przesłuchań na:
http://www.filharmonia-slaska.eu/index.php inc=14&id_arty=15088801504653


Opera Krakowska ogłasza przesłuchania
dla śpiewaczek solistek oraz śpiewaków solistów
terminy:
25 listopada 2017 (w godz. 13:30-16:00)
26 listopada 2017 (w godz. 11:00-15:00)

uprzejmie prosimy o przesłanie:

  • Curriculum Vitae – ze zdjęciem, nazwą głosu, datą urodzenia, aktualnym adresem zamieszkania, numerem telefonu, adresem e-mail oraz opisem przebiegu kariery zawodowej
  • nagrań w formacie MP3

na adres mailowy: k.gwardzik@opera.krakow.pl
lub pocztą:
„Opera Krakowska” w Krakowie
ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków

Termin dostarczenia zgłoszeń upływa z dniem 15 listopada 2017.

program przesłuchań:

  • dwa utwory zróżnicowane stylistycznie oraz językowo

szczegółowe informacje: 

Dział Koordynacji Pracy Artystycznej
tel. 12 296 62 33

Opera Krakowska zapewnia akompaniatora, ale nie pokrywa kosztów podróży
i noclegu. Zastrzega sobie prawo do decyzji o zaproszeniu na przesłuchanie wybranych kandydatów, na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Kierownika Muzycznego Opery Krakowskiej.


Filharmonia Koszalińska ogłasza
przesłuchania na stanowisko

Muzyk orkiestrowy – ALTÓWKA TUTTI

Przesłuchania odbędą się 15.12.2017 r. przed próbą o godz. 9.00 w sali koncertowej FK. Służymy pomocą w skontaktowaniu się z akompaniatorem z Koszalina. Wszelkie informacje, także dot. programu przesłuchania oraz wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96.

Podania wraz z CV prosimy kierować na adres:
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
75-400 Koszalin
lub e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl


Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego
ogłasza przesłuchanie na stanowisko 
muzyka solisty w grupie waltorni
dnia 28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 13.15
w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

Program przesłuchania

1. Utwory solowe:
• Richard Strauss, IKoncert na róg op. 11, cz. I
• Wolfgang Amadeus Mozart, II Koncert na róg Es-dur KV 417 cz. I lub
• Wolfgang Amadeus Mozart, IV Koncert na róg Es-dur KV 495 cz. I

2. Fragmenty partii orkiestrowych (nuty dostępne na stronie internetowej Filharmonii z oznaczonymi klamrami fragmentami do wykonania)
• Piotr Czajkowski, IV Symfonia f-moll op. 36
• Piotr Czajkowski, V Symfonia e-moll op. 64
• Gioacchino Rossini, Uwertura do opery Cyrulik Sewilski
• Richard Strauss, DylSowizdrzał
• Gustav Mahler, III Symfonia d-moll
• Johannes Brahms, III SymfoniaF-dur op. 90
• Ludwig van Beethoven, VI SymfoniaF-dur op. 68
• AntonínDvořák, Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy przesyłać do dnia 20 listopada 2017 r. na adres :

Magdalena Śmieszała
Filharmonia Poznańska
ul. Św. Marcin 81
61-808 Poznań

lub na adres mailowy msmieszala@filharmoniapoznanska.pl z dopiskiem przesłuchanie – waltornia

Filharmonia Poznańska zapewni pianistę-akompaniatora, z którym będzie możliwość odbycia próby przed południem w dniu przesłuchania.

Szczegóły: www.filharmoniapoznanska.pl/o-fi…/przesluchania-i-przetargi/


Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki we współpracy z Wydziałem UMFC w Białymstoku
z a p r a s z a wokalistów w wieku: 18 – 33 lata do wzięcia udziału
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Moniuszkowskim “ARIA i PIEŚŃ WIECZORNA”, który odbędzie się 27 – 28 listopada 2017 r. w Białymstoku.

Termin zgłoszeń: do 8 listopada 2017 (drogą elektroniczną)
• Program do wykonania:
– w I etapie: dwie pieśni Stanisława Moniuszki, w tym jedna z XII Śpiewnika Domowego (nuty XII ŚD z Regulaminem na stronie www.chopin.man.bialystok.pl
– w II etapie: aria z opery lub operetki St.Moniuszki i dowolna pieśń kompozytora polskiego, tworzącego w XIX i w I połowie wieku XX.

• Nagrody: 4.000 (grand prix )
I. nagroda = 3000 zł,
II. nagroda = 2000 zł,
III. nagroda = 1000 zł;
trzy wyróżnienia po 750 zł.


 Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłasza konkurs
na stanowisko flecisty

(stanowisko: muzyk I głos – flecista)

Przesłuchania odbędą się w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 13:30 w Sali Koncertowej Filharmonii.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: fk@filharmonia.krakow.pl do dnia 21 listopada 2017 roku (wtorek).

WYMAGANY PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:

Pierwszy etap:
– W. A. Mozart – Koncert G-dur KV 313 lub D-dur KV 314 (I i II cz. z kadencjami)
– Fragmenty orkiestrowe

Drugi etap:
– C. Debussy – Syrinx na flet solo
– Fragmenty orkiestrowe

Szczegółowy program partii orkiestrowych oraz komplet materiałów nutowych zostanie przesłany drogą elektroniczną wszystkim kandydatom, którzy nadeślą zgłoszenia.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail.

Prosimy o załączenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 1997r.. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.).


Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłasza konkurs
na stanowisko muzyk orkiestrowy
I skrzypce  (tutti)

Przesłuchania odbędą się w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 13:30 w Sali Koncertowej Filharmonii.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: fk@filharmonia.krakow.pl do dnia 22 listopada 2017 roku (środa).

WYMAGANY PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:

Pierwszy etap:
– W. A. Mozart – Koncert G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 (cz. I z kadencją i cz. II)
– J. S. Bach – Partita lub Sonata solowa (dwie kontrastujące części)

Drugi etap:
– koncert romantyczny (cz. I)
– fragmenty orkiestrowe

Szczegółowy program partii orkiestrowych oraz komplet materiałów nutowych
zostanie przesłany drogą elektroniczną wszystkim kandydatom, którzy nadeślą zgłoszenia.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail.

Prosimy o załączenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 1997r.. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.).


Warszawska Opera Kameralna

ogłosiła przesłuchania na stanowisko muzyka tutti w Zespole Instrumentów Dawnych – Musicae Antiquae Collegium Varsoviense w sekcjach: skrzypce, altówki, wiolonczele, flety, oboje, klarnety, fagoty oraz rogi.

Więcej szczegółów na http://www.operakameralna.pl/index.php…