Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Oferty pracy, praktyki i staże


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Fryderyka Chopina w Szczytnie poszukuje nauczyciela gry na fortepianie od września 2018 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny oraz o przesłanie CV na adres: szmuzszczytno@wp.pl

Tel. 89 624 25 09
www.psmszczytno.pl


Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. AKOLADA od września 2018 zatrudni nauczyciela :
RYTMIKI

wymagane:
– ukończone studia kierunkowe licencjat lub magisterskie
– ukończone studium pedagogiczne
CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@akolada.edu.pl
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dojazd z Warszawy ok 20-30 min
komunikacją publiczną. Więcej o nas
www.akolada.edu.pl
oraz
www.muzycznablonie.pl


Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. AKOLADA od września 2018 zatrudni nauczyciela :
KSZTAŁCENIA SŁUCHU I AUDYCJI MUZYCZNYCH

wymagane:
– ukończone studia kierunkowe licencjat lub magisterskie
– ukończone studium pedagogiczne
CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@akolada.edu.pl
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dojazd z Warszawy ok 20-30 min
komunikacją publiczną. Więcej o nas
www.akolada.edu.pl
oraz
www.muzycznablonie.pl


Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. AKOLADA od września 2018 zatrudni nauczyciela :
FORTEPIANU

wymagane:
– ukończone studia kierunkowe licencjat lub magisterskie
– ukończone studium pedagogiczne
CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres kontakt@akolada.edu.pl
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Dojazd z Warszawy ok 20-30 min
komunikacją publiczną. Więcej o nas
www.akolada.edu.pl
oraz
www.muzycznablonie.pl


Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie (woj. dolnośląskie)

pilnie poszukuje nauczycieli – pianistów.

Zatrudnienie i wynagrodzenie na podstawie Karty Nauczyciela, w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin + godziny ponadwymiarowe (ilość godzin zależna od dyspozycyjności pracownika). Możliwość realizacji awansu zawodowego. Zatrudnienie od 1 września 2018 r. na stałe lub na okres stażu.

Przydział obowiązków: fortepian główny w szkole I i II stopnia, fortepian dodatkowy i obowiązkowy w szkole I i II stopnia, akompaniament w szkole I i II stopnia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
e-mail: szkolamuz@o2.pl
tel. 76 833 27 46
kom. 505 509 499 (dyrektor Agnieszka Berest)


PILNIE POSZUKIWANY NAUCZYCIEL
FORTEPIANU, AKOMPANIAMENTU

Praca w pełnym wymiarze godzin oraz nadgodziny. Zdolni uczniowie. Zaangażowani rodzice.
Możliwość rozpoczęcie awansu zawodowego.

Oferty proszę kierować na podane poniżej adresy:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego

ul. Sulechowska 15, 66-200 Świebodzin

tel.   68 / 475-34-44  fax  68/ 453 79 39 , e-mail:  psmswiebodzin@interia.pl


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie zatrudni od  roku  szkolnego  2018/2019  nauczyciela gry na gitarze w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zapewniamy  stałą pracę oraz warunki do dalszego awansu zawodowego. Wymagania kwalifikacyjne zgodne z rozporządzeniem MKiDN w sprawie kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych.

CV oraz List motywacyjny proszę przesyłać na adres: psmdzwo@wp.pl


Praca dla Perkusisty, Szkoła Muzyczna MOZART, Kraków

Formularz zgłoszeniowy Szkoła Mozart


DYREKTOR
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE
OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO
NAUCZYCIELA GRY NA FORTEPIANIE I AKOMPANIATORA

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: nauczyciel  gry na fortepianie i akompaniator
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  4,67/18 etatu
 • Informacje o wakacie: umowa na czas określony od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.
 • Ważność ogłoszenia:  30 kwietnia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia lub przesłać do szkoły drogą elektroniczną w terminie do 27.04.2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Szeligowskiego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-483
 • Ulica: al. Wojska Polskiego 115
 • Telefon: 91 423-26-55
 • E-mail: psm@miasto.szczecin.pl

DYREKTOR|
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE
OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO
NAUCZYCIELA RYTMIKI I KSZTAŁCENIA SŁUCHU

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: nauczyciel  rytmiki i kształcenia słuchu
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  18/18 etatu
 • Informacje o wakacie: umowa na czas określony od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.
 • Ważność ogłoszenia:  30 kwietnia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia lub przesłać do szkoły drogą elektroniczną w terminie do 27.04.2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Szeligowskiego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-483
 • Ulica: al. Wojska Polskiego 115
 • Telefon: 91 423-26-55
 • E-mail: psm@miasto.szczecin.pl

DYREKTOR
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE
OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO
NAUCZYCIELA GRY NA HARFIE 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: nauczyciel  gry na harfie
 • Ilość wakatów: 1
 • Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu:  9/18 etatu
 • Informacje o wakacie: umowa na czas określony od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.
 • Ważność ogłoszenia:  30 kwietnia 2018 r.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 3. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia lub przesłać do szkoły drogą elektroniczną w terminie do 27.04.2018 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. T. Szeligowskiego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-483
 • Ulica: al. Wojska Polskiego 115
 • Telefon: 91 423-26-55
 • E-mail: psm@miasto.szczecin.pl

Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce zatrudni nauczyciela gry na fortepianie.

Oferujemy:

· umowę o pracę

· ilość godzin dostosowanych do wymagań i możliwości pracownika
(praca popołudniami, nawet pełen etat)

· wynagrodzenie w oparciu o Kartę Nauczyciela

· realizację awansu zawodowego nauczycieli

· koleżeńską pomoc w dojazdach z okolic Krakowa i Katowic

· atrakcyjny system nagród dla najlepszych nauczycieli

· kartę MultiSport

· pracę w nowo wybudowanej siedzibie szkoły
(1 września 2018 r. uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły)

Zapraszamy do zapoznania się z Orawską Samorządową Szkoła Muzyczną w Jabłonce poprzez facebook: muzyczna.jablonka

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 18 307 09 08 / 530-797-145

Dokumenty (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy kierować na adres: orawskamuzyczna@gmail.com


Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce zatrudni nauczyciela gry na saksofonie.

Oferujemy:

· umowę o pracę

· ilość godzin dostosowanych do wymagań i możliwości pracownika
(praca popołudniami, nawet pełen etat)

· wynagrodzenie w oparciu o Kartę Nauczyciela

· realizację awansu zawodowego nauczycieli

· koleżeńską pomoc w dojazdach z okolic Krakowa i Katowic

· atrakcyjny system nagród dla najlepszych nauczycieli

· kartę MultiSport

· pracę w nowo wybudowanej siedzibie szkoły
(1 września 2018 r. uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły)

Zapraszamy do zapoznania się z Orawską Samorządową Szkoła Muzyczną w Jabłonce poprzez facebook: muzyczna.jablonka

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 18 307 09 08 / 530-797-145

Dokumenty (CV wraz z listem motywacyjnym) prosimy kierować na adres: orawskamuzyczna@gmail.com


Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Częstochowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o ofercie pracy w naszej szkole dla nauczycieli gry na instrumentach: fortepian i skrzypce.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać
na adres e-mail: sekretariat@jsm.edu.pl.
Informacje na temat oferty pracy można uzyskać w sekretariacie
szkoły w godz. 9.30-12.00 od poniedziałku do piątku
pod nr tel. 34 344 05 90


Młode,  chcące zaistnieć, zespoły składające się ze studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, którzy chcieliby zagrać/zaśpiewać podczas wydarzeń organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną w Krakowie prosimy o kontakt: sekretariat@not.krakow.pl

not.krakow.pl/


Kierownik Orkiestry Opery Bałtyckiej w Gdańsku

Głównymi zdaniami  osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie między innymi: organizacja pracy Zespołu Orkiestry, organizacja audycji i przesłuchań, kierowanie, i nadzór nad podległymi pracownikami, kontrola i ewidencja czasu pracy podległych pracowników, współpraca z dyrygentami i realizatorami spektakli oraz przy przygotowywaniu planów pracy, nadzór nad wypożyczaniem instrumentów poza Teatr,

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego kierunkowego
 • znajomości specyfiki teatru muzycznego
 • minimum 3–letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • biegłej znajomości MS Office
 • biegłej  znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie (posługiwanie się drugim językiem obcym będzie dodatkowym atutem)
 • wysokiej kultury osobistej
 • wysokich umiejętności interpersonalnych, komunikatywności, samodzielności i logiki  w myśleniu, dyspozycyjności
 • odpowiedzialności za terminową realizację powierzonych zadań
 • doskonałej organizacji pracy własnej
 • zdolności efektywnego działania w sytuacjach stresowych, przy zmieniających się decyzjach

Wybranym kandydatom oferujemy:

·  pracę w dynamicznym zespole, w stabilnej Instytucji

·  zatrudnienie w ramach umowy o pracę

·  szansę na rozwój i pozyskanie nowych umiejętności oraz kompetencji

Aplikację zawierającą CV zawodowe wraz ze zdjęciem i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres: sekretariat@operabaltycka.pl, dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 31 stycznia 2018 r. do g. 15:00.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji   (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
Opera Bałtycka  w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie
pilnie poszukuje nauczyciela do nauki gry na gitarze
w pełnym wymiarze godzin lub dwóch nauczycieli w wymiarze po pół etatu.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 62-78-230-29


Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku
zatrudni NAUCZYCIELA FORTEPIANU (zastępstwo)
od 1 stycznia – 31 sierpnia 2018 r.

Wymagane:
– wykształcenie kierunkowe lub z uprawnieniami do prowadzenia zajęć określonych na tym stanowisku – przygotowanie pedagogiczne
– zaangażowanie, kreatywność, sumienność
– gotowość do pracy w godzinach popołudniowych
– prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
– umowę o prace
– atrakcyjne wynagrodzenie
– podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia

List motywacyjny , CV oraz zaświadczenie z Uczelni proszę składać do 19 grudnia br. na waszkiewiczrosiek@gmail.com

Termin ogłoszenia wyników 19 grudnia 2017r.