Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

MISJA BIURA KARIER
Misją Biura Karier Akademii Muzycznej w Krakowie jest pomoc studentom w wejściu na rynek pracy i rozwoju swojej kariery

CELE BIURA KARIER
- zapewnianie studentom aktualnych informacji z rynku pracy
- umożliwienie studentom szybkiego i sprawnego kontaktu z pracodawcą
- przekazanie studentom rzetelnej wiedzy, która ułatwi im osiągnięcie sukcesu zawodowego
- monitorowanie kariery absolwentów w celu dopasowania programu studiów do zamieniających się trendów i zapotrzebowania oraz jako informacja dla kandydatów

STRATEGIE BIURA KARIER
- dotarcie z informacją o działalności Biura Karier do jak najszerszego grona interesariuszy
- nawiązanie współpracy z Biurami Karier innych uczelni
- kontakt z instytucjami państwowymi oraz NGO
- pozyskiwanie funduszy na działalność edukacyjno-informacyjną

BIURO KARIER


Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie zaprasza do współpracy w zakresie publikacji ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu na stronie internetowej Uczelni oraz tablicach ogłoszeń na II piętrze.

Aby zamieścić ofertę, prosimy przesyłanie ogłoszeń w pliku otwartym na adres e-mail:
biurokarier@amuz.krakow.pl

* Biuro Karier zastrzega sobie prawo do weryfikacji ogłoszeń pod względem merytorycznym.

Kontakt:
Biuro Karier
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków

tel. +48 12 422 04 55
tel. / fax +48 12 426 29 70

Więcej...