Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

MISJA BIURA KARIER
Misją Biura Karier Akademii Muzycznej w Krakowie jest pomoc studentom w wejściu na rynek pracy i rozwoju swojej kariery

CELE BIURA KARIER
- zapewnianie studentom aktualnych informacji z rynku pracy
- umożliwienie studentom szybkiego i sprawnego kontaktu z pracodawcą
- przekazanie studentom rzetelnej wiedzy, która ułatwi im osiągnięcie sukcesu zawodowego
- monitorowanie kariery absolwentów w celu dopasowania programu studiów do zamieniających się trendów i zapotrzebowania oraz jako informacja dla kandydatów

STRATEGIE BIURA KARIER
- dotarcie z informacją o działalności Biura Karier do jak najszerszego grona interesariuszy
- nawiązanie współpracy z Biurami Karier innych uczelni
- kontakt z instytucjami państwowymi oraz NGO
- pozyskiwanie funduszy na działalność edukacyjno-informacyjną

BIURO KARIER


Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie, w ramach promocji Młodych Artystów, zaprasza wszystkich chętnych Studentów Akademii Muzycznej w Krakowie do składania swoich ofert koncertowych, zarówno solowych, jak i zespołowych, na załączonym formularzu (poniżej) i przesyłania ich drogą mailową pod adres: agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

Chcemy tym samym stać się dla Państwa formą skrzynki kontaktowej, za pośrednictwem której będziecie mieli Państwo możliwość zgłaszania własnych inicjatyw artystycznych, projektów i konkretnych ofert koncertowych. W ten sposób mamy zamiar umożliwić Państwu prezentację własnych osiągnięć i propozycji dla osób poszukujących muzyków na szerszym forum – stworzyć platformę bezpośredniego kontaktu muzyk-pracodawca.

Oferty, po konsultacji z Prorektorem ds. Studenckich prof. dr. hab. Janem Pilchem, będą zamieszczane na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Krakowie w zakładce Biura Karier oraz na profilu Biura Karier na FB.

Przykład Zgłoszenia


Biuro Karier Akademii Muzycznej w Krakowie zaprasza do współpracy w zakresie publikacji ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu na stronie internetowej Uczelni oraz tablicach ogłoszeń na II piętrze.

Aby zamieścić ofertę, prosimy przesyłanie ogłoszeń w pliku otwartym na adres e-mail:
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

* Biuro Karier zastrzega sobie prawo do weryfikacji ogłoszeń pod względem merytorycznym.

Kontakt:
Agnieszka Radwan-Stefańska
Biuro Karier (pok. 223)
Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków

pon., czw. 10.00-13.00
tel. +48 12 426 29 70
tel. / fax +48 12 426 29 70

Zapraszamy do odwiedzania nas na Facebooku:
www.facebook.com/BiuroKarierAkademiaMuzycznaKrakow