Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Na skróty:
Katalog Główny
Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
Katalog prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
Naxos Music Library
Oxford Music Online
JSTOR
Najczęściej Zadawane Pytania

Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia
p. 122
poniedziałek, czwartek: 12.00 – 18.00
wtorek, środa, piątek: 10.00 – 16.00
Czytelnia
p. 121
poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
Fonoteka
p. 118
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek: 10.00 – 18.00
środa-piątek: 8.00-15.00
Pracownia kserograficzna
p.120
poniedziałek – piątek: 10.00 – 14.00

O Bibliotece


Instrukcja w sprawie udostępniania zbiorów Biblioteki Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2020/21

Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2020/21 udostępnia swoje zbiory zarówno w trybie wypożyczeń bezpośrednich jak i zdalnie.

ZASADY OGÓLNE DLA CZYTELNIKÓW

Podczas korzystania z Biblioteki (Wypożyczalni, Czytelni, Fonoteki oraz pracowni kserograficznej) obowiązują wszystkie zasady utrzymywania bezpieczeństwa higienicznego określone Zarządzeniem Rektora nr 26/2020 z dnia 17.09.2020 r. (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, zachowanie odległości, zakaz wnoszenia odzieży wierzchniej, itp.).

W Wypożyczalni i w głównym pomieszczeniu Fonoteki może przebywać tylko 1 osoba. Pozostałe osoby powinny oczekiwać na swoją kolej przed wejściem, z zachowaniem bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami w kolejce (oczywiście jeśli zaistnieje taka sytuacja).

W Czytelni i w audytorium Fonoteki może znajdować się maksymalnie do 5 osób. Po wejściu obowiązkowo należy założyć rękawiczki (dostępne na miejscu), a po wyjściu wyrzucić je do kosza.

Czytelnicy wypełniają rewersy wypożyczeń i inne dokumenty wyłącznie własnymi długopisami.

Wpisów do Książki odwiedzin w Czytelni i Fonotece dokonują jedynie pełniący dyżur pracownicy.

Katalogi kartkowe pozostają wyłącznie do dyspozycji pracowników Biblioteki.

Za utrzymanie sprzętu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo higieniczne odpowiedzialni są dyżurujący pracownicy.

Zabronione jest dezynfekowanie książek, nut i nagrań preparatami dezynfekującymi. Wszystkie udostępniane materiały są poddawane co najmniej 5-dniowej kwarantannie.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt z Biblioteką lub Fonoteką pod adresem biblioteka@amuz.krakow.pl lub fonoteka@amuz.krakow.pl

W tytule wiadomości należy wpisać PYTANIE.

WYPOŻYCZENIA

Zdalne udostępnianie

Biblioteka wykonuje skany fragmentów publikacji i przesyła je drogą mailową. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres biblioteka@amuz.krakow.pl i w jej tytule wpisać SKAN. W treści wiadomości należy zamieścić dane bibliograficzne zamawianej publikacji, tj. nazwisko autora/kompozytora, tytuł publikacji/utworu, sygnaturę, zakres stron/rozdziałów/części. Należy również wyjaśnić, do jakich celów materiał jest potrzebny.

Wypożyczenia bezpośrednie

Wypożyczalnia

Osoba pragnąca wypożyczyć książki lub nuty składa zamówienie wyłącznie drogą elektroniczną (w oparciu o dostępne katalogi elektroniczne), a następnie w wyznaczonym terminie (otrzymanym w wiadomości e-mail) zgłasza się do Biblioteki po odbiór zamówienia.

Książki zamawiać należy bezpośrednio poprzez Katalog Główny, po zalogowaniu się.

Nuty można zamówić:

– bezpośrednio poprzez Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut  klikając w „zamów tę pozycję”,

– pośrednio, tzn. po wyszukaniu publikacji w Katalogu Głównym należy wysłać mail na adres biblioteka@amuz.krakow.pl , przy czym w tytule wiadomości należy wpisać ZAMÓWIENIE, a w treści dane bibliograficzne publikacji: nazwisko autora, tytuł utworu, sygnatury – najlepiej kilka, jeżeli jest więcej egzemplarzy.

Fonoteka

Aby wypożyczyć nagrania, należy przeszukać Katalog Główny, a następnie wysłać mail z zamówieniem. Jeżeli dany tytuł nie figuruje w Katalogu Głównym, należy wysłać mail z zapytaniem o poszukiwane nagranie.

Zamówienia i zapytania należy kierować na adres fonoteka@amuz.krakow.pl, wpisując w tytule ZAMÓWIENIE, a w treści: nazwisko kompozytora, tytuł utworu, wykonawcę (jeśli to konieczne) oraz sygnatury (jeśli nagranie zostało znalezione w Katalogu Głównym).

ZWROTY

Zwrotów można dokonywać:

– osobiście w Wypożyczalni lub Fonotece po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty drogą mailową (wiadomość z wpisanym tytułem ZWROT na odpowiedni adres: biblioteka@amuz.krakow.pl lub fonoteka@amuz.krakow.pl)

– poprzez odesłanie materiałów drogą pocztową na własny koszt i odpowiedzialność na adres Akademii Muzycznej w Krakowie z dopiskiem „Biblioteka”.

Wszystkie zwrócone materiały są poddawane kwarantannie trwającej nie mniej niż 5 dni – w tym czasie są one niedostępne do wypożyczenia.

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE

Biblioteka AMK umożliwia również dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych dla całej społeczności akademickiej. Są to:

– JSTOR (teksty artykułów z czasopism muzycznych),

– Oxford Music Online,

– Naxos Music Library (nagrania)

Osoby zainteresowane źródłami elektronicznymi proszone są o wysłanie wiadomości zatytułowanej DOSTĘP ONLINE na adres biblioteka@amuz.krakow.pl w celu otrzymania instrukcji.

ZAPISY DO BIBLIOTEKI

Zapisy są obowiązkowe dla nowych czytelników i odbywają się w Wypożyczalni.

Do zapisu niezbędna jest legitymacja studencka lub doktorancka.

Pracownia kserograficzna

Pracownia kserograficzna wykonuje kserokopie wyłącznie z materiałów bibliotecznych lub wewnętrznych materiałów uczelnianych.New services : scanning and sending materials in pdf files

Responding to your requests for assistance with accessing some texts and musical materials during the coronavirus pandemic, we start the following services:

scanning excerpts of books, scores, articles published in music journals for professors, PhD students and  students who are studying in their last year of bachelor or master degrees,

sending texts in pdf files from digital sources (JSTOR and Oxford Music Online) for professors and students who have a problem accessing them.

The delivery time will depend on the number of requests. Students are asked to provide information on their field and the year of study concerned.

Please, send requests to the following email addresses:

czeslawa.zawrotniak@amuz.krakow.pl

ENGLISH

WIADOMOŚĆ NR 5

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o rozpoczęciu przez Bibliotekę przyjmowania wypożyczonych materiałów (książki, nuty, nagrania).

Z uwagi na ograniczenia dotyczące wstępu do budynku Uczelni, zwrot wypożyczonych materiałów może nastąpić w ściśle określonym terminie (dzień i godzina) ustalonym wcześniej z pracownikiem Biblioteki.

W celu ustalenia terminu, prosimy o kontaktowanie się z nami drogą mailową na adres: biblioteka@amuz.krakow.pl

W sprawie zwrotów nagrań oraz nut wypożyczonych na zajęcia orkiestry dętej prosimy pisać maile na adres: fonoteka@amuz.krakow.pl

Jednocześnie przypominamy, że studenci ostatniego roku studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich mają obowiązek rozliczenia swoich wypożyczeń w Bibliotece na podstawie karty obiegowej. Prosimy również studentów rezygnujących ze studiów, jak również pracowników, których okres zatrudnienia wkrótce upływa, o uregulowanie swoich zaległości wobec Biblioteki.

Zgodnie z ustaleniami z pracownikami dziekanatów, fakt rozliczenia konta w Bibliotece zgłaszają wyłącznie pracownicy Biblioteki do właściwych dziekanatów. Zatem wszyscy czytelnicy, w tym także ci, którzy nie mają zaległości wobec Biblioteki, są zobowiązani do skontaktowania się z Biblioteką w celu sprawdzenia konta czytelnika.

Życzymy udanej sesji egzaminacyjnej!

Z wyrazami szacunku
Czesława Zawrotniak
Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie


WIADOMOŚĆ NR 4

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na zgłoszone prośby o pomoc w dostępie do tekstów i materiałów nutowych uruchamiamy – na czas zamknięcia Uczelni – następujące usługi:

– skanowanie fragmentów książek, nut, artykułów z czasopism dla pedagogów i studentów przygotowujących prace licencjackie, magisterskie i doktorskie,

– przesyłanie tekstów w formacie pdf ze źródeł cyfrowych JSTOR i Oxford Music Online dla osób, które mają trudności w dotarciu do nich.

Czas realizacji zamówień zależeć będzie od ilości zgłoszeń. Studenci proszeni są o podanie informacji o kierunku i roku studiów.

Prośby prosimy kierować na adres mailowy:

czeslawa.zawrotniak@amuz.krakow.pl

Chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na ostatni numer Ruchu Muzycznego (nr 8/20), który niemal w całości poświęcony jest śp. Profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu. Oto link do tego numeru:

https://www.ruchmuzyczny.pl/

Z wyrazami szacunku

Czesława Zawrotniak
Biblioteka Akademii Muzycznej w KrakowieInformation on the access to e-resources

As the Academy has been closed and we don’t have access to library collections, we would like to inform you on other resources available on the internet.

1/  e-resources purchased by the Academy of Music i Krakow         

We would like to remind you on the possibility of using electronic collections purchased by the Academy. You can use them at home.

These sources are:

– Oxford Music Online (contains – among others – Grove Music Dictionary Online),

– JSTOR (articles from selected music journals),

– Naxos Music Library (audio recordings).

To get access to the above e-resources at home, you must first install special software on your own computer. All interested should send email to one of the following email addresses to get information on software installation:

anna.krzynowek@amuz.krakow.pl    or     czeslawa.zawrotniak@amuz.krakow.pl

2/   new electronic resources available temporary – Access via OpenVpn software

– the BabelScores platform containing  scores with recordings on contemporary music; the trial access  until 30 April 2020.

– e-journal „19th Century Music”, California Unversity Press;  unlimited access for now.

If you are interested in further information, please, look here – we are negotiating free access to some other music journals.

3/     e-ressources available on the internet

Currently many cultural institutions are closed, but they invite music lovers to listen to or see their archival recordigs. For example, Berliner Philharmoniker offers a free subscription for 30 days for everyone.

https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/

You can find more interesting proposals at Classical-Music.com

http://www.classical-music.com/concertlivestreams

and one more from Paris

https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous

 (don’t forget to visit the wonderful Music Museum).

Moreover, there is information on some interesting databases on our Library subpage in e-zasoby / e-resources

https://www.amuz.krakow.pl/biblioteka/e-zasoby/ogolnodostepne/

If you are interested in further information on the internet resources, please, look here – we are going to add new ones.

We wish you enjoyable work !

ENGLISH

 

WIADOMOŚĆ NR 3

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją (zamknięcie Uczelni), zwróciłam się do wydawców czasopism które  prenumerujemy w wersji drukowanej, prosząc o czasowe udostępnienie tych tytułów online.

Nadeszła pierwsza pozytywna odpowiedź z California University Press dotycząca czasopisma „19th Century Music. Podobnie jak inne e-źródła tytuł ten jest już dostępny za pośrednictwem oprogramowania OpenVPN ((informacja dotycząca instalacji OpenVpn znajduje się w wiadomości nr 1 – poniżej).

Jeśli inne wydawnictwa udostępnią swoje tytuły w wersji elektronicznej, będę Państwa informować na bieżąco dopisując kolejne tytuły w tej wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Czesława Zawrotniak
Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie


WIADOMOŚĆ NR 2

3 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

Kolejna informacja dotyczy próbnego dostępu do elektronicznych zasobów z zakresu muzyki współczesnej platformy BabelScores (zawiera głównie partytury z nagraniami utworów). Dostęp za pośrednictwem oprogramowania OpenVpn  będzie aktywny do 30 kwietnia br. (informacja dotycząca instalacji OpenVpn znajduje się w wiadomości nr 1). Chciałabym podkreślić, że firma BabelScores sama zaproponowała czasowy dostęp do swoich zasobów, życzliwie odpowiadając na prośbę studenta naszej Uczelni.

Okazuje się, że obok Berliner Philharmoniker również wiele innych instytucji muzycznych udostępnia nieodpłatnie swoje nagrania archiwalne i koncerty, jak np. Filharmonia Paryska https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous  (można też, przy okazji, zwiedzić niezwykle interesujące Muzeum Muzyki).

Znacznie więcej propozycji znajdą Państwo na stronie Classical-Music.com otwierając poniższy link

http://www.classical-music.com/concertlivestreams

Z wyrazami szacunku

Czesława Zawrotniak
Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie


WIADOMOŚĆ NR 1

2 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

W tym trudnym czasie, w którym mamy ograniczony dostęp do zbiorów bibliotecznych, chciałabym przypomnieć o możliwości korzystania ze zbiorów elektronicznych zakupionych przez Uczelnię, z których można korzystać w domach.

Źródła te to:

1/ Oxford Music Online (zawiera m.in. encyklopedię Grove Music Online),

2/ JSTOR (artykuły z wybranych czasopism muzycznych),

3/ Naxos Music Library (nagrania audio).

Aby uzyskać dostęp do w/w źródeł w warunkach domowych, należy najpierw zainstalować specjalne oprogramowanie na własnym komputerze. Osoby zainteresowane tą propozycją uzyskają niezbędne informacje od pracowników Biblioteki wysyłając maila na jeden z podanych adresów:

anna.krzynowek@amuz.krakow.pl  lub czeslawa.zawrotniak@amuz.krakow.pl

Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę Państwa na wyjątkową, niezwykle cenną inicjatywę Berliner Philharmoniker. Instytucja ta – w czasie kiedy jest zamknięta dla melomanów -zachęca wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnego abonamentu na okres 30 dni. Wystarczy jedynie zalogować się i w ten sposób można uzyskać dostęp do nagrań archiwalnych tej instytucji.

https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/

Sądzę, że pojawią się jeszcze inne propozycje dotyczące bezpłatnego dostępu online do różnego rodzaju zbiorów muzycznych. W takich przypadkach pozwolę sobie przekazać Państwu szczegółowe informacje.

Z wyrazami szacunku

Czesława Zawrotniak
Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie


Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie mieści się na I piętrze budynku Uczelni, w pokojach 118-122. W p. 120 znajduje się pracownia kserograficzna.

Warunkiem koniecznym do wypożyczania zbiorów jest zapisanie się do Biblioteki – w Wypożyczalni (p. 122). Dodatkowo w celu wypożyczania książek należy założyć konto elektroniczne – również w Wypożyczalni.

Pracownicy chętnie udzielają wszelkich informacji na temat zbiorów i funkcjonowania Biblioteki.