Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Na skróty:
Katalog Główny
Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
Katalog prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
Naxos Music Library
Oxford Music Online
JSTOR
University of California Press/journals
Najczęściej Zadawane Pytania

Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia
p. 122
poniedziałek, czwartek: 12.00 – 18.00
wtorek, środa, piątek: 10.00 – 16.00
sobota podczas zjazdu studiów doktoranckich: 10.00-14.00
Czytelnia
p. 121
poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota podczas zjazdu studiów doktoranckich: 10.00-14.00
Fonoteka
p. 118
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek: 10.00 – 18.00
środa-piątek: 8.00-15.00
sobota podczas zjazdu studiów doktoranckich: 10.00-14.00
Pracownia kserograficzna
p.120
poniedziałek – piątek: 10.00 – 14.00

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Biblioteka Akademii  Muzycznej w Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna w Krakowie z siedzibą w przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków, reprezentowana przez Rektora.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Akademii Muzycznej w Krakowie możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@amuz.krakow.pl.
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 4. Podane dane przetwarzane będą w celu :
 • założenia konta bibliotecznego uprawniającego do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu,
 • realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań biblioteki.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania i  obsługi użytkownika. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z zasobów bibliotecznych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 5. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.