Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Na skróty:
Katalog Główny
Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
Katalog prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
Naxos Music Library
Oxford Music Online
JSTOR
Najczęściej Zadawane Pytania

Dotychczasowe godziny otwarcia Wypożyczalni, Czytelni, Fonoteki i Pracowni kserograficznej mogły ulec zmianie. Sprawdź w Aktualnościach.

Katalogi online


Katalog Główny rejestruje obecnie wszystkie książki dostępne w Bibliotece Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz część zbiorów nutowych i fonograficznych. Zamawianie poprzez Katalog Główny dotyczy na razie wyłącznie książek. W przypadku nut można korzystać z Elektronicznego Katalogu Kartkowego Nut. Spośród zbiorów fonograficznych Katalog Główny rejestruje obecnie wyłącznie nagrania CD, które wpłynęły do Fonoteki po 2012 r. Pozostałe zbiory audiowizualne notuje katalog kartkowy dostępny w Fonotece.

Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut rejestruje zbiory nutowe, które wpłynęły do Biblioteki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie do 2013 roku. Jedyny kompletny katalog druków muzycznych – Katalog Kartkowy Nut – znajduje się w Wypożyczalni. Za pośrednictwem Elektronicznego Katalogu Kartkowego Nut można zamówić poszukiwany druk muzyczny, jednak bez gwarancji jego dostępności.

Katalog Prac Dyplomowych, Magisterskich i Doktorskich  obejmuje prace obronione na Biblioteki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W celu wyszukania pracy należy wpisać pojedyncze słowo:
– nazwisko, np. Kowalski (nie: Kowalski Jan),
– termin określający przedmiot pracy, np. jazz (nie: muzyka jazzowa).
Zamówienie na pracę należy złożyć w Wypożyczalni i zgłosić się po jej odbiór w ciągu 5 dni roboczych. Z pracy można korzystać wyłącznie w Czytelni bez możliwości kopiowania jakąkolwiek techniką.