Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Na skróty:
Katalog Główny
Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
Katalog prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
Naxos Music Library
Oxford Music Online
JSTOR
Najczęściej Zadawane Pytania

Dotychczasowe godziny otwarcia Wypożyczalni, Czytelni, Fonoteki i Pracowni kserograficznej mogły ulec zmianie. Sprawdź w Aktualnościach.

Wypożyczalnia


Wypożyczalnia udostępnia materiały nutowe i książki zgromadzone w magazynie Biblioteki. Niektóre nuty i podręczniki (wykaz poniżej) dostępne są bez konieczności wcześniejszego zamawiania, pozostałe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem.
Możliwość wypożyczania materiałów na zewnątrz mają studenci i pracownicy Uczelni, jak również Instytutu Muzykologii UJ. W przypadku materiałów archiwalnych i cennych, możliwe jest korzystanie wyłącznie na miejscu.

Zbiory Wypożyczalni dostępne bez konieczności wcześniejszego zamawiania
z podaniem sygnatur:
– małe partytury (oznaczenie przy sygnaturze: m.p.)
– duże partytury (oznaczenie przy sygnaturze: d.p.)
– libretta operowe (archiwalne, tylko do wglądu)
bez podawania sygnatur:
– zbiory pieśni najważniejszych kompozytorów polskich i obcych
– zbiory arii operowych
– zbiory arii starowłoskich
– ćwiczenia wokalne (Concone, Vaccai)
– sonaty fortepianowe Haydna, Mozarta i Beethovena
– symfonie Haydna, Mozarta i Beethovena (małe partytury)
– kwartety smyczkowe Haydna, Mozarta i Beethovena (małe partytury)
– partytury i wyciągi fortepianowe kantat Bacha
– utwory na instrumenty klawiszowe Bacha (WTK, Inwencje dwu- i trzygłosowe, Suity francuskieSuity angielskie, Partity, Toccaty, Małe preludia, Drobne utwory)
– ćwiczenia w starych kluczach (Chorały i Motety Bacha)
– Orgelwerke Bacha i Buxtehudego (wyd. Bärenreiter i Peters) oraz Liszta (Universal)
– wydania źródłowe wydawnictwa Henle (różni kompozytorzy, głównie muzyka fortepianowa i kameralna)
– Dzieła = wydania źródłowe utworów m.in. Chopina (Wydanie Narodowe), Monteverdiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i C. P. E. Bacha
– muzyka jazzowa (instrumenty solowe)
– najpopularniejsze podręczniki do historii muzyki, form muzycznych, harmonii, kontrapunktu, akustyki, instrumentoznawstwa i kształcenia słuchu
– egzemplarze czasopisma „Res Facta”

Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia studentom i pracownikom naszej Uczelni korzystanie w celach naukowych z tych zbiorów bibliotek krajowych, których nie posiada Biblioteka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiegow Krakowie ani inne biblioteki w mieście. Za pośrednictwem Wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteka udostępnia również własne zbiory we współpracy z innymi bibliotekami w Polsce.
Zainteresowanych prosimy o przygotowanie opisu bibliograficznego poszukiwanej pozycji i kontakt z  bibliotekarzem dyżurującym w Wypożyczalni lub Czytelni.
Kontakt:
tel. +48 12 422 30 37,
wm@amuz.krakow.pl
urszula.rypel@amuz.krakow.pl