Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Na skróty:
Katalog Główny
Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
Katalog prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
Naxos Music Library
Oxford Music Online
JSTOR
Najczęściej Zadawane Pytania

Dotychczasowe godziny otwarcia Wypożyczalni, Czytelni, Fonoteki i Pracowni kserograficznej mogły ulec zmianie. Sprawdź w Aktualnościach.

Czytelnia


W Czytelni dostępne są dla wszystkich zainteresowanych wybrane tytuły książkowe poświęcone muzyce i dziedzinom pokrewnym oraz czasopisma w bieżącej prenumeracie (spis tytułów poniżej). Wykaz materiałów wraz z lokalizacją na półkach znajduje się w katalogu kartkowym.  Schemat szczegółowego układu zbiorów podręcznych przedstawiony jest na tablicy ogłoszeń.
Czytelnia wyposażona jest w dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
W ciągu roku akademickiego Czytelnia udostępnia również głosy orkiestrowe na bieżące projekty orkiestr symfonicznej i kameralnej (więcej informacji w zakładce: Materiały dla orkiestr).

Czasopisma muzyczne prenumerowane obecnie przez Bibliotekę Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Czasopisma polskie:

 1. Jazz Forum
 2. Muzyka
 3. Ruch Muzyczny
 4. Wychowanie Muzyczne

Czasopisma zagraniczne:

 1. British Journal of Music Education
 2. Cambridge Opera Journal
 3. Early Music
 4. Journal of Music Theory
 5. Music Analysis
 6. The Musical Quarterly
 7. Muzykalnaia Akademia
 8. Neue Zeitschrift für Musik
 9. 19th Century Music
 10. Notes
 11. Opera

Kronika
W ramach dokumentów życia muzycznego Krakowa Biblioteka gromadzi również materiały związane z różnorodną działalnością Akademii Muzycznej. Są to wycinki prasowe oraz afisze i programy koncertów, festiwali i sesji naukowych. W oparciu o te materiały sporządzana jest Kronika Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Można z niej korzystać na miejscu w Czytelni, po wcześniejszym złożeniu zamówienia w Wypożyczalni.
Kontakt:
mgr Barbara Koszycka
tel. +48 12 422 30 37
barbara.koszycka@amuz.krakow.pl