Na skróty:
Katalog Główny
Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut
Katalog prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich
Naxos Music Library
Oxford Music Online
JSTOR
Najczęściej Zadawane Pytania

Dotychczasowe godziny otwarcia Wypożyczalni, Czytelni, Fonoteki i Pracowni kserograficznej mogły ulec zmianie. Sprawdź w Aktualnościach.

Zasady udostępniania zbiorów


Zasady udostępniania zbiorów w roku akademickim 2021/22

Biblioteka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w roku akademickim 2021/22 udostępnia swoje zbiory zarówno w trybie wypożyczeń bezpośrednich jak i zdalnie.

ZAPISY DO BIBLIOTEKI

Aby móc korzystać ze zbiorów Biblioteki, należy się do niej najpierw zapisać. W tym celu trzeba zgłosić się z aktualną legitymacją (studencką lub doktorancką) do Wypożyczalni (p. 122).

ZASADY OGÓLNE DLA CZYTELNIKÓW

W Wypożyczalni i w Fonotece może przebywać tylko 1 osoba, w Czytelni – maksymalnie 5 osób. Ze względów praktycznych, chęć skorzystania z Czytelni (dokładną datę i godzinę) należy wcześniej uzgodnić z pracownikami telefonicznie lub mailowo.

Rewersy i inne dokumenty należy wypełniać własnym długopisem.

Wpisów do Książki odwiedzin w Czytelni dokonują pełniący dyżur pracownicy.

Katalogi kartkowe pozostają wyłącznie do dyspozycji pracowników Biblioteki.

Za utrzymanie sprzętu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo higieniczne odpowiedzialni są dyżurujący pracownicy. Zabronione jest dezynfekowanie książek, nut i nagrań preparatami dezynfekującymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biblioteką lub Fonoteką pod adresem biblioteka@amuz.krakow.pl lub fonoteka@amuz.krakow.pl W tytule wiadomości należy wpisać PYTANIE.

WYPOŻYCZENIA

Zdalne udostępnianie

Biblioteka wykonuje skany fragmentów publikacji i przesyła je drogą mailową. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres biblioteka@amuz.krakow.pl i w jej tytule wpisać SKAN. W treści wiadomości należy zamieścić dane bibliograficzne zamawianej publikacji, tj. nazwisko autora/kompozytora, tytuł publikacji/utworu, sygnaturę, zakres stron/rozdziałów/części. Należy również wyjaśnić, do jakich celów materiał jest potrzebny.

Wypożyczenia bezpośrednie

Wypożyczalnia

Osoba pragnąca wypożyczyć książki lub nuty składa zamówienie wyłącznie drogą elektroniczną, a następnie zgłasza się do Wypożyczalni po odbiór zamówienia w kolejnym dniu roboczym.

Książki zamawiać należy bezpośrednio poprzez Katalog Główny.

Nuty można zamówić:

– bezpośrednio poprzez Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut,

– pośrednio, tzn. po wyszukaniu publikacji w Katalogu Głównym należy wysłać mail na adres biblioteka@amuz.krakow.pl, przy czym w tytule wiadomości należy wpisać ZAMÓWIENIE, a w treści dane bibliograficzne publikacji: nazwisko autora, tytuł utworu, sygnatury – najlepiej kilka, jeżeli jest więcej egzemplarzy.

Fonoteka

Aby wypożyczyć nagrania, należy przeszukać Katalog Główny, a następnie wysłać e-mail z zamówieniem. Jeżeli dany tytuł nie figuruje w Katalogu Głównym, należy wysłać e-mail z zapytaniem o poszukiwane nagranie.

Zamówienia i zapytania należy kierować na adres fonoteka@amuz.krakow.pl, wpisując w tytule ZAMÓWIENIE, a w treści: nazwisko kompozytora, tytuł utworu, wykonawcę (jeśli to konieczne) oraz sygnatury (jeśli nagranie zostało znalezione w Katalogu Głównym).

ZWROTY

Zwrotów można dokonywać:

– osobiście w Wypożyczalni lub Fonotece,

– poprzez odesłanie materiałów drogą pocztową na własny koszt i odpowiedzialność na adres Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, z dopiskiem „Biblioteka”.

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE

Biblioteka AMKP umożliwia również zdalny dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych dla całej społeczności akademickiej. Są to:

– JSTOR (teksty artykułów z czasopism muzycznych),

– Oxford Music Online (źródła encyklopedyczne),

– Naxos Music Library (nagrania)

Osoby zainteresowane źródłami elektronicznymi proszone są o wysłanie wiadomości zatytułowanej DOSTĘP ONLINE na adres biblioteka@amuz.krakow.pl, w celu otrzymania instrukcji.

PRACOWNIA KSEROGRAFICZNA

Pracownia kserograficzna wykonuje kserokopie wyłącznie z materiałów bibliotecznych.