Informujemy Społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie, że w związku z wydarzeniami ostatnich dni w naszym kraju, przedstawiciele środowiska akademickiego w Polsce opublikowali apel nawołujący do podjęcia dialogu społecznego w atmosferze zaufania i wzajemnego szacunku.
Apel wypracowany został przez: Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Kolegium Rektorskie Akademii Muzycznej w Krakowie