Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Dział promocji, Biuro ds. działalności naukowej


pok. 221

KIEROWNIK DZIAŁU
mgr Joanna Czech

joanna.czech@amuz.krakow.pl

mgr Marta Zagata-Bugajska
marta.zagata@amuz.krakow.pl

Antek Korzeniowski – grafik
grafik@amuz.krakow.pl

mgr Konrad Mika – facebook, www
konrad.mika@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 422 44 00
tel. + 48 12 422 04 55 w. 144
fax + 48 12 422 44 55

dr Halina Ciach – specjalista ds. działalności naukowej
pok. 418
halina.ciach@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 423 20 79
tel. + 48 12 422 04 55 w. 141

mgr Agnieszka Radwan-Stefańska – media relations
pok. 223
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

tel. / fax + 48 12 426 29 70
tel. + 48 12 422 04 55 w. 147