Wyniki 3. Konkursu Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego 2018

Jury 3. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego w składzie: prof. Zbigniew Bargielski, dr hab. Marcin Bortnowski, dr hab. Marcel Chyrzyński, prof. Wojciech Widłak (przewodniczący), na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2018 r. w Akademii Muzycznej w Krakowiepostanowiło, co następuje:

Nagrodę Główną w postaci prawykonania na koncercie w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich w kwietniu 2018 r. otrzymał Jakub Królikowski (godło „szarlotka z lodami”), ur. 1988, absolwent klasy kompozycji prof. Zbigniewa Kozuba w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, za utwór „The Myth About Hermaphrodite” na flet altówkę i harfę.

2 równorzędne wyróżnienia honorowe otrzymali:

Katarzyna Bem (godło „KCKBKR”), ur. 1991, studentka klasy kompozycji dra hab. Cezarego Duchnowskiego w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, za utwór „Harpie” na flet altówkę i harfę,

Żaneta Rydzewska (godło „X3824”), ur. 1991, studentka klasy kompozycji prof. Stanisława Moryty w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Brigitte Muntendorf w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii (Niemcy) za utwór „mono” na flet altówkę i harfę.

Serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie podczas koncertu 21 kwietnia 2018 r. o godz. 18.00 w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie (ul. Lipowa 4), w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.


Akademia Muzyczna w Krakowie
Katedra Kompozycji

3. Ogólnopolski Konkurs Młodych Kompozytorów
im. Marka Stachowskiego — Kraków 2018
pod honorowym patronatem prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego

deadline: 12.02.2018r.

REGULAMIN

1.
Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci Profesora Marka Stachowskiego (1936-2004), wybitnego polskiego kompozytora i pedagoga, jurora konkursów muzyki współczesnej, zasłużonego Rektora i długoletniego Kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie.
2.
Konkurs jest organizowany przez Akademię Muzyczną w Krakowie – Katedrę Kompozycji, ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do studentów kompozycji oraz kompozytorów urodzonych po 31 grudnia 1982 roku.
3.
Przedmiotem III edycji Konkursu w 2018 roku jest utwór o czasie trwania od 9 do 12 minut na trio instrumentalne w składzie: flet (bez odmian), altówka i harfa.
4.
Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwa utwory. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.
5.
3 egzemplarze partytury czytelnej w zapisie, opatrzonej godłem oraz tytułem, z wyszczególnioną obsadą i czasem trwania wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon, e-mail, informację o odbytych lub odbywanych studiach kompozycji), potwierdzenie niewykonania i nienagrodzenia utworu oraz pisemną zgodę autora na wykonanie i nagranie utworu należy nadesłać na adres:

3. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Marka Stachowskiego 2018
Akademia Muzyczna w Krakowie
Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji
i Edukacji Muzycznej
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
w terminie do 12 lutego 2018.
Decyduje data doręczenia partytury.

6.
Jury Konkursu w składzie: Zbigniew Bargielski, Marcin Bortnowski, Marcel Chyrzyński i Wojciech Widłak, przyznaje jedną Nagrodę Główną, którą stanowi prawykonanie nagrodzonego utworu w kwietniu 2018 roku na koncercie w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich, współorganizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich – Oddział w Krakowie i Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie. Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 23 lutego 2018 r.
7.
Materiały wykonawcze do ww. wykonania nagrodzonego utworu dostarcza Organizatorowi Konkursu uczestnik, któremu nie przysługuje z tego tytułu żadna gratyfikacja.
8.
Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony i przenosi w tym celu swoje prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji.
9.
Egzemplarze partytury i głosów utworu nagrodzonego bądź wyróżnionego przechodzą na własność Akademii Muzycznej w Krakowie. Egzemplarze partytur utworów nienagrodzonych będą do odebrania w Dziekanacie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia Konkursu.
10.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów pkt 4. Utwory nieodpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.
11.
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.