Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Międzynarodowe Sympozjum „Beethoven – pomiędzy Wschodem z Zachodem”


Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego AMKP zaprasza do wzięcia udziału w XXVI Międzynarodowym Sympozjum „Beethoven – pomiędzy Wschodem z Zachodem”, które odbędzie się w Warszawie w dniach 27-28 marca 2023.
Sympozjum stanowi kontynuację cyklicznych spotkań odbywających się w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Ich punktem centralnym jest twórczość mistrza z Bonn, jednocząca badaczy z Polski i z zagranicy, tym razem ujęta w kontekście idei naczelnej tegorocznego Festiwalu (i Sympozjum) – jego usytuowania między Wschodem a Zachodem. Ponadto pojawią się referaty poświęcone rozważaniom nad tematyką Wschodu i Zachodu w muzyce i kulturze.
Kierownikiem naukowym projektu jest prof. dr hab. Teresa Malecka.

poniedziałek-wtorek, 27-28 marca 2023, 10:00
Narodowa Galeria Sztuki “Zachęta”, sala kinowa
Warszawa, Plac Małachowskiego 3

Program 26. Międzynarodowego Sympozjum
Program of the 26th International Symposium

Beethoven – pomiędzy Wschodem a Zachodem
Beethoven – Between East and West

Organizator: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego / Organizer: The Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow, Department of Theory and Interpretation of Musical Work
Miejsce obrad: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, Plac Małachowskiego 3 / Deliberations’s place: Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw, 3 Małachowskiego Square

Poniedziałek 27 marca 2023 / Monday, March 27th

10.00 Powitanie gości / Welcome of the guests
(E. Penderecka – Dyrektor Generalna Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena,
dr Janusz Janowski – Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, dr hab. Małgorzata Janicka-
-Słysz, prof. AMKP – Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego AMKP)

10.30–11.50
Prowadzenie / Chair – prof. dr hab. Teresa Malecka

Małgorzata Janicka-Słysz (AMKP)
Między Wschodem i Zachodem. Beethoven i po Beethovenie. Refleksje o geografii wyobrażonej.
Between East and West. Beethoven and post-Beethoven. Reflections on an imaginary geography.

Iwona Sowińska-Fruhtrunk (AMKP)
Wschód i Zachód jako stany umysłu w kulturze i muzyce europejskiej.
East and West as states of mind in European culture and music.

Helmut Loos (Universität Leipzig)
Socjalistyczny odbiór Beethovena w ujęciu transgranicznym.
Socialist Beethoven reception – across borders.

11.50–12.10
Przerwa / Break

12.10–13.30
Prowadzenie / Chair – dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP

Ewa Siemdaj (AMKP)
„Mowa dźwięków” w finale Kwartetu Es-dur op. 127 Beethovena.
“Speech of Sounds” in the finale of the Quartet in E flat major op. 127 by Beethoven.

Joan Grimalt Santacana (Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona)
Beethoven – hellenofil. Analiza i wykonanie baletu Twory Prometeusza op. 43.
A Hellenophile Beethoven. Analysing and Performing The Creatures of Prometheus op. 43.

Susanne Cox (Beethovens Werkstatt, Beethoven-Haus, Bonn)
Szkicownik Beethovena i jego podróż ze wschodu na zachód lub jak „szkicownik Engelmanna” Beethovena znalazł się u Johannesa Brahmsa.
A Beethoven Sketchbook and its Journey from East to West or: How Beethoven’s Engelmann Sketchbook Found its Way to Johannes Brahms.

13.30–13.50
Przerwa / Break

13.50–15.10
Prowadzenie / Chair Prof. dr Helmut Loos

Małgorzata Grajter (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
João Domingos Bomtempo (1775–1842) – “portugalski Beethoven”?
João Domingos Bomtempo (1775–1842) – the “Portuguese Beethoven”?

Mariusz Urban (Instytut Muzykologii, UAM w Poznaniu)
Joseph Ignatz Schnabel (1767–1831) – wrocławski propagator muzyki Beethovena.
Joseph Ignatz Schnabel (1767–1831) – promoter of Beethoven’s music in Wroclaw.

 

Wtorek 28 marca 2023 / Monday, March 28th

10.00–11.20
Prowadzenie / Chair – prof. Joan Grimalt Santacana

Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki PAN)
Nawiązania do Beethovenowskiej IX Symfonii w dziełach Panufnika, Meyera i Mycielskiego.
Resonance of Beethoven’s Ninth Symphony in works by Andrzej Panufnik, Krzysztof Meyer and Zygmunt Mycielski.

Anna Nowak (Akademia im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Koncerty instrumentalne Hanny Kulenty jako współczesne refleksy dramaturgicznej koncepcji koncertów Ludwika van Beethovena.
Reflections of the dramatic concept of Ludwig van Beethoven’s last piano concertos  in the concertos of Hanna Kulenty.

Katarzyna Szymańska-Stułka (UMFC)
Beethoven i Hosokawa. Koncepcja koncertu skrzypcowego w muzycznej przestrzeni cyrkularnej.
Beethoven and Hosokawa. Violin concerto’s concept in the circular space of music.

11.20–11.40
Przerwa / Break

11.40–13.00
Prowadzenie / Chair – prof. dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska

Agnieszka Draus (AMKP)
W kręgu topiki tragiczności Wschodu i Zachodu: Beethoven – Bartok – Rychlik.
In the Circle of Topicality of Tragedy of East and West: Beethoven – Bartók – Rychlik.

Natalia Szwab (AMKP)
Ukiyo-e Marcela Chyrzyńskiego – kultura Wschodu a tradycje Zachodu.
Marcel Chyrzyński’s Ukiyo-e – Eastern culture and Western traditions.

Renata Skupin (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
Mantra OM mantra w muzyce Giacinto Scelsiego — orientalizm czy transkulturowość?
OM mantra in Giacinto Scelsi’s music — orientalism or transculturality?

13.00–13.20
Przerwa / Break

13.20–15.00
Prowadzenie / Chair – dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP

Małgorzata Pawłowska (AMKP)
Między Wschodem a Zachodem: muzyczne narracje o Bramach Jerozolimy Kutavičiusa i Pendereckiego.
Between East and West: Musical Narratives on the Gates of Jerusalem by Kutavičius and Penderecki.

Teresa Malecka (AMKP)
Krzysztof Penderecki and Eastern Orthodox Culture.
Krzysztof Penderecki a kultura prawosławia.

DYSKUSJA