­

Karol Wojtyła – Jan Paweł II Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Tom I. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Muzyka. Antologia tekstów

wybór i opracowanie Dariusz Radziechowski, seria pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały

Kraków 2011, objętość: 334 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-07-0

Cena/Price: 15 zł brutto

Zawartość:

Od redakcji
Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Antologia tekstów
Inwentarz chronologiczny

KAROL WOJTYŁA
1. Poezje
1.1. Renesansowy psałterz (Księga słowiańska)
1.1.1. Mousike (Symfonia) [1]
1.1.2. Mousike (Symfonia) [2]
1.1.3. Magnificat – Hymn
1.1.4. Ballada wawelskich arkad (poemat symfoniczny)
1.2. Harfiarz
1.3. Myśląc Ojczyzna
2. Homilie i przemówienia
2.1. Homilia do artystów, poetów, pisarzy
2.2. Kościół a sprawy kultury w Polsce
2.3. Kazanie podczas inauguracji X Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej Sacrosong 78

JAN PAWEŁ II
3. Encykliki i Listy apostolskie

3.1. List apostolski Vicesimus quintus annus Ojca Świętego Jana Pawła II w 25. rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej Sacrosanctum Concilium o świętej liturgii
3.2. List apostolski Dies Domini Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli
3.3. Encyklika Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii Ojca Świętego Jana Pawła II w życiu Kościoła
3.4. List apostolski Spiritus et Sponsa Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium
4. Listy
4.1. List do Kardynała Volk z okazji 800. rocznicy śmierci św. Hildegardy
4.2. List z okazji 400-lecia śmierci Giovanniego Pierluigiego da Palestriny
4.3. List Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów
4.4. Z okazji 70. urodzin prof. Henryka Mikołaja Góreckiego
4.5. List Mosso dal vivo desiderio Jego Świątobliwości Jana Pawła II ogłoszony w 100. rocznicę motu proprio Tra le Sollicitudini o muzyce sakralnej
5. Homilie
5.1. Muzyka sakralna niech będzie prawdziwą sztuką
5.2. Błogosławiony Fra Angelico – sztuka jako droga doskonałości
5.3. Natchnienie i zgorszenie
6. Przemówienia po koncertach
6.1. W Watykanie
6.1.1. Dzieło sztuki w swej inspiracji jest religijne
6.1.2. Odwieczna droga muzyki kościelnej
6.1.3. Cappella Cracoviensis
6.1.4. Koncert Orkiestry Włoskiego Radia na cześć papieża
6.1.5. Muzyka jest wyrazem Bożego piękna
6.1.6. Zmartwychwstanie gorącym pragnieniem człowieka
6.1.7. Koncert w Auli Pawła VI
6.1.8. Uczucia estetyczne i religijne ułatwiają drogę w kierunku Absolutu
6.1.9. W służbie uświęcania i miłości
6.1.10. Dar dla człowieka
6.1.11. Jesteśmy dziećmi Boga Stwórcy
6.1.12. W oczekiwaniu na Księcia Pokoju
6.1.13. Czerpać z dziedzictwa wartości ludzkich i chrześcijańskich przeszłości Europy, aby budować przyszłość pełną nadziei i pokoju
6.1.14. Młoda męczennica Cecylia zaprasza, by „czujnie kroczyć na spotkanie z Chrystusem, rozweselając ziemską pielgrzymkę radością pieśni i muzyką”
6.1.15. Idźmy drogą pojednania i pokoju
6.2. W Castel Gandolfo
6.2.1. Koncert muzyki symfonicznej młodych artystów europejskich dla papieża
6.2.2. Kultura miejscem spotkania Narodu z samym sobą
6.2.3. Refleksja o „cierpieniu człowieka” w wieku XX
6.2.4. Muzyka świadectwem pokoju dla Europy bardziej zjednoczonej i bardziej solidarnej
6.2.5. Promocja kultury autentycznie europejskiej jest pilnym i koniecznym zadaniem naszych czasów
6.2.6. Sztuka, która przemawia
6.2.7. Harmonia muzyki jest zaproszeniem do kontemplacji wiecznego piękna Boga
6.2.8. Wymowne świadectwo jedności kulturalnej i duchowej Europy, której tradycja chrześcijańska ofiarowała i nadal ofiarowuje podstawowy wkład
6.3. Podczas podróży pasterskich
6.3.1. Pełne szacunku pozdrowienie dla wszystkich artystów kraju
6.3.2. Świat kultury i sztuki jest powołany do budowania człowieka
6.3.3. Niech mowa sztuki będzie echem boskiego Logos
7. Przemówienia podczas audiencji specjalnych
7.1. Do muzyków
7.1.1. „Zawsze wyśpiewujcie radość!”
7.1.2. Znaczenie muzyki kościelnej w służbie liturgii
7.1.3. Zmartwychwstanie jest modelem miłości, która się poświęca
7.1.4. Sztuka muzyczna: wezwanie do medytacji piękna
7.1.5. Muzyka: narzędzie jedności między ludami i kulturami
7.1.6. Muzyka łączy ludzi i uszlachetnia
7.1.7. Słowa Ojca Świętego do członków Filharmonii Narodowej w Warszawie
7.1.8. Muzyka bardziej niż inne dziedziny sztuki mówi o sprawach świętych i Bożych
7.1.9. Trzeba wspólnie pracować, aby przywrócić siłę i stabilność zagrożonego daru pokoju
7.1.10. Młodzi świadkowie pokoju także poprzez muzykę
7.1.11. Wasza muzyka niech będzie zawsze okazją do podniesienia na duchu
7.2. Do akademii, instytutów, stowarzyszeń i kongresów
7.2.1. Muzyka sakralna – wyrazem chrześcijańskiego dziedzictwa kulturalnego
7.2.2. Poszanowanie wolności: obrona wartości ludzkich i duchowych każdej kultury
7.2.3. Doceniać dawną spuściznę muzyczną, tworząc nowe formy zdolne wyrazić sacrum
7.2.4. Powierzam wam odpowiedzialność za wkład w godność i chwałę kultu Bożego
7.2.5. Przesłanie muzyki, które niesie w świat, pomaga rozwijać uczucia solidarności
7.2.6. Płynące z muzyki przesłanie pokoju i światowego braterstwa
7.2.7. Jesteście prawdziwymi posłańcami harmonii i pokoju
7.2.8. Poszukiwanie większej harmonii między narodami musi się opierać na wspólnych korzeniach duchowych i kulturowych
7.2.9. Chrystus jedyną drogą człowieka
7.2.10. Kryterium, które musi inspirować każdą kompozycję oraz wykonanie śpiewu i muzyki sakralnej, jest piękno, które zaprasza do modlitwy
7.2.11. Podczas Wielkiego Jubileuszu śpiew gregoriański, polifonia i hymny ludowe dały wspaniały wkład w jedność serc w wierze i miłości
7.2.12. W codziennym życiu spotykajcie Chrystusa
8. Audiencje generalne i modlitwy niedzielne
8.1. Modlitwa niedzielna z papieżem: Akathistos
8.2. Modlitwa niedzielna z papieżem: Pieśń nowa
8.3. Duch Święty sprawcą naszej modlitwy
8.4. Maryja w Magnificat wielbi wielkie dzieła Boże
8.5. Psalm 33 – hymn ku czci Bożej Opatrzności
8.6. Psalm 150 – chwalcie Pana
8.7. Pieśń Ap 15, 3–4 – hymn uwielbienia
9. Spotkania z Polakami
9.1. Kolędowanie w Watykanie
9.1.1. Polski opłatek u Ojca Świętego
9.1.2. Wieczór polskich kolęd w Watykanie
9.1.3. Śpiewajmy kolędy
9.2. Z młodzieżą w Castel Gandolfo
9.2.1. Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego Katowice u papieża
9.2.2. „Polish spirituels”
9.2.3. Świadectwo pieśni Spotkanie z młodzieżą
9.2.4. Kiedy ludzie zaczynają wspólnie śpiewać
9.2.5. Żeby żaden obszar kultury nie leżał odłogiem
10. Wspomnienia
10.1. Wstańcie, chodźmy!

Posłowie
De musica: wątki muzyczne w twórczości i nauczaniu Karola Wojtyły/Jana Pawła II
1. Muzyka w poezji Karola Wojtyły
2. Muzyka w twórczości i nauczaniu Karola Wojtyły
3. Muzyka w pontyfikacie Jana Pawła II
3.1. Wrażliwość muzyczna
3.2. Religijność prawdziwej sztuki
3.3. Uniwersalizm języka muzyki
3.4. Muzyka sakralna
3.5. Teologia kolęd
3.6. Barka – Pescador de hombres
3.7. Dziedzictwo inspiracji
Uwaga końcowa

  • Tom II
Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II.Utwory. Inspiracje, interpretacje
studia pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały
w zakładce  Oferta handlowa / Polska muzyka współczesna