­

HistoriaMisją Akademii Muzycznej w Krakowie – od początku jej istnienia (już ponad 120 lat) – jest kształcenie muzyków-humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki, w myśl dewizy: per academiam ad astra, poprzez:

- uczenie rzemiosła – warsztatu muzycznego w relacji: mistrz – uczeń;
- wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów;
- uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, datum i novum, przeszłość i teraźniejszość;
- otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, także: kulturotwórczej;
- kształtowanie artystycznego smaku i umiejętności wartościowania zjawisk w kulturze.

Kalendarium

Krakowska Akademia Muzyczna jest jedną z najstarszych uczelni muzycznych w Polsce i Europie. Powstała jako Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie założone dzięki staraniom księżnej Marceliny Czartoryskiej i Władysława Żeleńskiego w lutym 1888 roku.

Poczet rektorów

Władysław Żeleński, Wiktor Barabasz, Michał Julian Piotrowski, Bolesław Wallek-Walewski, Zbigniew Drzewiecki, Stefania Łobaczewska, Bronisław Rutkowski, Eugenia Umińska, Jan Hoffman, Józef Chwedczuk, Krzysztof Penderecki, Krystyna Moszumańska-Nazar, Marek Stachowski, Barbara Świątek-Żelazna, Stanisław Krawczyński

Doktoraty hc

prof. Krzysztof Penderecki, dr Paul Sacher, prof. Helmuth Rilling, prof. Peter Lukas Graf, prof. Krystyna Moszumańska-Nazar, prof. Henryk Mikołaj Górecki, prof. Paul Badura-Skoda, prof. Joshua Rifkin, Sir Neville Marrine, Jego Świątobliwość Benedykt XVI papiez emeryt

Excellence in teaching

Nagroda jest wyrazem uznania dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej w Krakowie za wybitne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne, a także zaangażowanie w sprawy Uczelni. Przyznawana jest za całokształt działalności, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w roku akademickim, w którym zostaje przyznana.